Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 1 Tekijänoikeuden perusteet:

Entä jos tekijöitä on useita?

Jos useat ihmiset yhdessä ovat tehneet teokseen, tekijänoikeus on heillä yhteisesti, elleivät osuudet muodosta itsenäisiä teoksia, jolloin kullakin on yksinomainen oikeus omaan osuuteensa (6 §).

Käytännössä tämä merkitsee, että teoksesta voi valmistaa kappaleita vain tekijöiden yhteisesti sopimalla tavalla. Jos he eivät pääse sopimukseen, ei teosta voi laillisesti julkaista lainkaan.

Edellä sanottu pätee silloinkin, kun eri tekijöiden panokset teoksen luomisessa ovat olleet hyvin erisuuruiset. Mahdollisten tekijänoikeuskorvausten jakaminen on sitten eri asia, ja se on sopimuskysymys.

Tekijäksi kuitenkin lasketaan vain sellainen, joka on osallistunut teokseen luomiseen eli antanut luovan panoksen; esimerkiksi puhtaaksikirjoitusta ei pidetä sellaisena.

Toisaalta pelkästään suunnitelmien tekeminen tai ratkaisuperiaatteiden esittäminen ei merkitse niiden pohjalta tehtävän teoksen tekijyyttä. Suunnitelma saattaa kyllä itsessään olla kirjallinen teos, mutta tämä tekijänoikeus suunnitelman pohjalta tehtyyn teokseen on konkreettisen toteutuksen tekijällä. Tekijänoikeusneuvoston lausunnon 2007:3 mukaan tieto­kone­ohjelman vaatimusmäärittelyjen laatiminen ei tehnyt hakijoista tietokoneohjelman luojia.