Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Yhtenäiskoulu

PSK kuvaa sanan yhtenäiskoulu seuraavasti:

koulujärjestelmä, jossa ylempi koulumuoto rakentuu alemman koulumuodon koko oppijaksolle; vars. sellaisesta suunnitellusta koulujärjestelmästä, jossa kansa- ja keskikoulu muodostavat yhtenäisen oppivelvollisuuskoulun.

Kuvaus on mutkikas, mutta ajatus toteutettiin korvaamalla kansakoulu, kansalaiskoulu ja oppikoulu yhdellä koulumuodolla peruskoululla. PSK kuvaa sanan seuraavasti:

koulujärjestelmä jossa kaikki saavat saman­laisen oppi­velvollisuus­koulu­tuk­sen. Suomessa peruskouluna toteutunut yhtenäiskoulu.

Tämä kuvaus, joka ei aivan vastaa todellisuutta (opetusta on jossain määrin eriytetty), otettiin sellaisenaan KSK:aan, mutta siinä on myös aivan toinen merkitys:

koulu(rakennus) jossa toimivat kaikki peruskoulun luokat (ja lukio).

Uusi merkitys on nykyisin vallitseva, ja vanha esiintynee lähinnä vain historiaa käsittelevissä teksteissä. Muutos on erikoinen, koska merkitys muuttui hyvin erilaiseksi saman alan sisällä. Uudessa merkityksessä ei edes ole kyse yhtenäisyydestä, vaan lähinnä samassa rakennuksessa toimimisesta ja siten enintään yhteisyydestä. (Sanalla yhteiskoulu on silläkin vanha merkityksensä, joten sekään ei oikein olisi tähän sopinut.)

Kotuksessa toimitettu Suomi–ruotsi suur­sana­kirja esittää ainoaksi vastineeksi ruotsin sanan enhets­skola, jonka merkitys on Svensk ordbokin mukaan ”skola (upp till gymnasie­nivå) som om­fattar alla elever i relevanta ålders­grupper i ett land och allt­så inte har prägel av elit­skola eller dylikt”, joka vastaa sanan yhtenäiskoulu vanhaa merkitystä suomessa.