Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Yhdyttää ja yhyttää

NSK:n mukaan yhyttää on murteellinen muoto verbistä yhdyttää, jolla on seuraavat merkitykset:

PSK sanoo verbistä yhdyttää: ”tavallisemmin: kohdata, (1.) tavata”, ja verbi yhyttää puuttuu siitä kokonaan. KSK:ssa yhyttää on taas mukana, kuvattuna seuraavasti: ”murt., ark. yh­dyt­tää, kohdata, tavata; tavoittaa, saada kiinni; saattaa yhteen.” Yhteen saattamisen mer­ki­tys on KSK:n mukaan siis vain verbillä yhyttää, jota nyt luonnehditaan toisaalta mur­teel­li­sek­si, toisaalta arkiseksi.