Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Yhdes ja kahdes

Sanoja yhdes ja kahdes käytetään NSK:n, PSK:n ja KSK:n mukaan ”suuremman luvun osana” tarkoittamassa ensimmäistä ja toista, esimerkiksi yhdestoista, kahdeskymmenes ja kolmas­kymmenes­yhdes.

KOP:n sivun Luvut ja numerot: järjestysluvut mukaan niitä kuitenkin voi joissakin tapauksissa käyttää yksinkin:

Ajanilmauksissa yhdes ja kahdes esiintyvät joskus myös yksinään: viidestoista yhdettä (tai ensimmäistä), neljästoista kahdetta (tai toista).

Muutoksessa on ehkä ajateltu sitä, että tällaiset ilmaukset ovat täysin ymmärrettäviä ja lisäksi joskus selvempiä. Lause ”Olen syntynyt yhdeksäs toista” aiheuttaa helposti ihmettelyä, koska kaksi viimeistä sanaa kuullaan yhdyssanaksi ”yhdeksäs toista”.

Lisähuomioita on sivulla Yhdes ja kahdes: ehkä outoja yksinään.