Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

-vuotinen ikää ilmaistaessa

NSK:n mukaan sanaa vuotinen käytetään myös ilmaistaessa jonkun tai jonkin ikää, keston ilmaisemisen ohella:

vuoti|nen – – 2. tav. vain yhd. Kaksi-, neliv. ’kaksi, neljä vuotta kestävä’; vars. elottomista esineistä, mutta myös kasveista ja eläimistä, harvemmin ihmisistä: ’kahden, neljän vuoden ikäinen, kaksi-, nelivuotias’.

Tämän mukaisesti satavuotinen tammi on moitteeton ilmaus, samoin satavuotinen ihminen, joskin se on harvinainen.

PSK:ssa ja NSK:ssa on kuitenkin vuotinen-sanan kuvauksessa seuraava kohta:

3. iästä paremmin: -vuotias.
Satavuotinen [paremmin: satavuotias] tammi.