Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Viruttaa

Sana viruttaa tarkoittaa joissakin murteissa (lähinnä länsi­murteissa) huuhtomista tai valelemista, joissakin (lähinnä itä­murteissa) taas venyttämistä. NSK:ssa edellinen on ilman tyyli­laji­merkintää eli yleis­kielinen, jälkimmäinen taas kansan­kieliseksi merkittynä. Johdokset virutella ja viruttua ja yhdys­sanan virutus­vesi se kuvaa yleis­kielisinä ja vain huuhtelemisen merkitykseen perustuvina. PSK:ssa sana kokonaisuudessaan on kansan­kielinen. KSK:ssa taas murteellinen.

Vielä Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uuden kieli­oppaan 4. painos (2011) esittää en­sim­mäi­sen merkityksen esiintyvän ”varsinkin länsi­suomal. kielen­käytössä” (siis sul­ke­mat­ta käyttöä yleis­kielen ulko­puolelle), toisen taas esiintyvän ”itä­suomal. puhe­kielessä”.

Vastoin NSK:n kantaa Kielikellon 2/2014 kirjoitus Virutettii veren kans sanoo:

Viruttaa-verbin merkitysero on hyvin tunnettu, ja se nostetaan usein esiin havain­nol­lis­tet­taes­sa itä- ja länsimurteiden sanastoeroja. Kummankaan murteiston mukaista merkitystä ei ole normitettu yhteiseen kirjakieleen, toisin kuin on tehty vaikkapa verbille kehdata. Näin ollen viruttaa on nimenomaan murteellinen ilmaus: asiatyylissä on suotavampaa tilanteen mukaan joko huuhtoa tai venyttää.