Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Vuosikymmen, vuosisata ja vuosituhat

Vuosikymmen tarkoittaa paitsi kymmenen vuoden ajanjaksoa yleensä myös (ja tavallisemmin) ajan­laskun kymmentä perättäistä kalenteri­vuotta jostakin kymmenellä jaollisesta vuosi­luvusta alkaen, esimerkiksi vuosia 2010–2019. Kuitenkin NSK selostaa: ”1800-luvun toisella v:ellä ’vuosina 1811—1820, käytännössä kuit. tav. 1810—1819, 1810-luvulla’.” Missään ei liene todellisuudessa tavattu ensin mainittua käyttöä, vaan se perustuu teoriointiin, joka lähtee siitä, että vuotta 0 ei ollut; siten ensimmäinen vuosikymmen olisi vuodet 1–10, toinen vuodet 11–20 jne. Teorioinnin mukainen ajatus siis kuitenkin esitetään NSK:ssa, vieläpä ensimmäisenä ja ikään kuin oikeana.

Kielenkäyttö on toki sikäli epäloogista, että ajanlaskun ensimmäinen vuosikymmen on vain yhdeksän vuotta pitkä, vuodet 1–9, ensimmäinen vuosisata 99 vuotta pitkä ja ensimmäinen vuosi­tuhat 999 vuotta pitkä.

PSK esittää yksinkertaisemmin: ”1900-luvun toisella v:llä tav. = ’vuosina 1910—1919, 1910-luvulla’.”

KSK:ssa on palattu NSK:n linjalle, joskin painotus on hiukan erilainen: ”2000-luvun ensimmäinen vuosi­kymmen [tulkitaan tavallisesti: vuodet 2000–2009, harvemmin: vuodet 2001–2010]”.

Vastaava koskee sanoja vuosisata ja vuosituhat. Esimerkiksi 20. vuosisata oli vuodet 1900–1999, mutta sana­kirjoissa siis esitetään, että se voisi tarkoittaa myös vuosia 1901–2000.

Kielikellon 1/1996 juttu Vuosi­kymmenen, ‑sadan ja ‑tuhannen ilmaiseminen kuvaa edellä mainitun teorioidun käsityksen ”matemaattiseksi” ja jatkaa: ”Siten käytännössä 1900-luvulla tarkoitetaan yleensä jaksoa 1900—1999 ja vuotta 1999 ajatellaan siis usein vuosisadan viimeiseksi vuodeksi. Vastaavasti vuotta 2000 ajatellaan yleensä uuden vuosituhannen ensimmäiseksi vuodeksi, koska vuosiluku alkaa uudella luvulla.” Siinä siis esitetään, että sellainenkin ilmaus kuin ”1900-luku” voitaisiin tulkita toisin; yleensä teorioinneissa ei ole kyseenalaistettu sen merkitystä eikä väitetty, että 1900-lukuun voisi kuulua myös vuosi 2000. Kielikellon 1/1997 juttu Vuosituhannen vaihtuminen ja päivämäärän merkitseminen toistaa asian ja vieläpä alkaa väitteellä ”Vuosituhat lähestyy loppuaan ja päättyy vuoteen 2000.” Kuitenkin Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieli­opas (4. painos, 2011) esittää yks­kan­taan: ”toisella vuosi­tuhannella jKr. ’vuosina 1000-1999’.”