Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Viikko-sanan lyhenne: vk ← vko

Nykyisten ohjeiden mukaan sanan viikko lyhenne on vk. Aiempi lyhenne, jota edelleen käytetään paljon, oli vko. On epäselvää, milloin ja miksi muutos on tehty. Jo Kielikellon 10 (1977) artikkeli Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI) ja yleiskieli mainitsee lyhenteen vk. E. A. Saarimaan ”Kielenopas” esittää (6. pai­nok­ses­sa v. 1964 s. 34–35) vain lyhenteen vko, joka sen mukaan tarkoittaa sekä vihkoa että viikkoa.

Kuitenkin Kielikellon 4/2009 kirjoitus Lääkkeet p.o., joka käsittelee koti­hoidon tieto­järjestelmissä käytettyä kieltä, kertoo: ”Myös ohjeiden muuttuminen näkyy. Esimerkiksi viikko-sanan lyhenteen vanhempi muoto vko on aineistossani jopa yleisempi kuin nykyohjeen mukainen vk.”