Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Vinoviiva /

Merkkiaiheisen Kielikellon 3/1993 ohjeissa vinoviivan käytöstä sanotaan:

Vinoviivaa ei pitäisi käyttää vaihtoehtoisuuden merkkinä muuten kuin lomakkeissa tai niihin verrattavissa.

Kielikellon 1/2001 artikkeli Vinoviivamuotia kuvailee laajahkosti vino­viivan muun­laista käyttö vaihto­ehtoisuuden esittämiseen. Se ei suoranaisesti ota kantaa normeihin.

Kielikellon 2/2006 artikkeli Vinoviiva / on sallivampi: se käyttää sanaa ”ensisijaisesti”. Kuitenkin kaikki esimerkit voidaan ymmärtää lomakkeissa käytettäviksi ilmauksiksi:

Vinoviivaa käytetään ensisijaisesti lomakkeen tyyppisissä yhteyksissä vaihto­ehdon osoittamiseen.
naimisissa/naimaton/leski/eronnut
opetusministeriö / maa- ja metsätalousministeriö
kokemus-/palveluvuosilisä

Myös standardi Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen (SFS 4175:2006) on tässä asiassa väljä: ”Vinoviivaa käytetään muun muassa lomakkeissa osoittamassa vaihtoehtoa.”

KOP:n vinoviivaohje on sekin väljä: sen Ohje lyhyesti sanoo: ”Vinoviivaa käy­te­tään vaihtoehdon osoittamiseen.” Tarkempi ohje kyllä käyttää ilmausta ”käytetään lomak­keis­sa ja vastaavan­tyyppisissä yhteyksissä”, mutta yksi esimerkeistä on sellainen, jota tuskin voi tulkita lomakkeen tapaisessa yhteydessä käytettäväksi: ”Haluan vuokrata keskustan tun­tu­mas­ta kaksion / pienehkön kolmion.”