Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Ajatusviiva ja välit: 20 g – 5 kg ← 20 g–5 kg

Standardin Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen (SFS 4175) vuoden 2006 painokseen otettiin sääntö, jonka mukaan ajatusviivan ympärille tulee välilyönnit, jos ”jompikumpi ilmauksista sisältää enemmän kuin yhden sanan”, esimerkiksi 15. toukokuuta – 12. kesä­kuuta ja 20 g – 5 kg. Standardin aiemmissa painoksissa tällaista sääntöä ei ollut, joten niiden mukaan olisi kirjoitettu 15. toukokuuta–12. kesäkuuta ja 20 g–5 kg; tämä oli myös Kielikellossa vuosina 1993 ja 1998 julkaistujen ohjeiden mukaista. Toisaalta näitäkin aiemmissa ohjeissa oli toisin: Kielikellon 2 (1969) välimerkki­ohjeissa asiaa ei erikseen sanota, mutta sen esimerkeissä ajatus­viivan ympärillä on välit, kun se erottaa sanoja (esim. Helsingin – Tampereen rata), mutta ei silloin, kun se erottaa numeroin merkittyjä lukuja (esim. klo 9–11).

Kielikellon 3/2014 artikkelissa Ajatusviiva ja välit esitetään väljempi ohje: ”Sanavälejä voi käyttää selvyyden vuoksi, jos jompikumpi tai molemmat ajatusviivan ympärillä olevat osat ovat sanaliittoja (Suomi – Kap Verde, Costa Rica – El Salvador).” Samanlainen ”voi käyttää” -ohje on Kielikellon 2/2006 ohjeissa ajatusviivan käytöstä.

Standardin SFS 4175:2006 mukaan ajatusviivan ympärillä käytetään välilyöntejä myös silloin, kun ilmaistaan vaihtelu­väli etu­merkillisiä lukuja ja ajatusviivaa käyttäen, esimerkiksi −10 – −5 (eikä −10–−5). Osittain sama ajatus on Kielikellon 2/2006 ajatusviiva­ohjeissa: ”Jos jälkimmäistä rajaa osoittava ilmaus alkaa plus- tai miinus­merkillä, merkitään ajatus­viivan molemmin puolin selvyyden vuoksi välilyönti.” (Tämän mukaan kirjoitettaisiin −5–5, standardin mukaan −5 – 5.) Tällaisia sääntöjä ei ollut aiemmissa ohjeissa.