Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Viimeinen ja viimeisin

Sanaa viimeisin on pidetty virheellisenä epäloogisuutensa takia: viimeinen tarkoittaa itsessään äärimmäistä, joten vertailumuotojen muodostamisella siitä ei ole merkitystä. NSK sanoo sanasta viimeinen hiukan arvoi­tuk­sel­li­ses­ti: ”Ei komparoida normaali­kielessä.”

Tähän kytkeytyy kysymys, voiko viimeinen-sana tarkoittaa myös toistaiseksi viimeistä. NSK:n kuvauksen mukaan voi, vaikka se opastaakin, että usein muu ilmaus on parempi:

viimei|nen – –
II. toistaiseksi, ko. ajankohtaan mennessä viimeisestä: viimeksi ilmestynyt, kulunut, tapahtunut tms., viime, uusin, tuorein (jotka us. par.). | V:set [par. viime, tuoreimmat] tiedot kaupunkien väkiluvusta. Lähetämme pyydettäessä v:sen hinta­luettelomme. En ole vielä ehtinyt vastata v:seen kirjeeseesi. V., vuonna 1945 päättynyt maailman­sota. V:sten kymmenen [par. kymmenen viime t. viimeksi kuluneen] vuoden aikana. V:stä [= uusinta, suurinta] muotia oleva puku. V:stä huutoa oleva hattu. Keksintö, joka edustaa tieteen v:stä sanaa. — Kiitoksia v:sestä [par. viime­kertaisesta]! Olet sitten v:sen [= viime näkemän] lihonut. Sauna on v:siin [= viime aikoihin] asti ollut Suomen kansan silmissä kaiken­laisen hyvän lähde.

Joihinkin viimeinen-sanan käyttö­esimerkkeihin on siis NSK:ssa liitetty paremmin-ohje, mutta moniin aivan vastaavilta näyttäviin ei. PSK:ssa on otettu johdon­mukainen kielteinen kanta:

viimei|nen – –
toistaiseksi viimeksi tapahtuneesta, ilmestyneesta tms. paremmin: uusin, tuorein, viime tms. V:set [ = paremmin: tuoreimmat, tuoreet] tiedot, uutiset. V:sin [paremmin: uusin] muotivillitys. V:sten viiden vuoden [paremmin: viiden viime vuoden t. viimeksi kuluneiden viiden vuoden] aikana. Ark. Jk on v:stä huutoa uusinta muotia, uusinta uutta. Substantiivina Kiitos v:sestä [paremmin: viime­kertaisesta]!

PSK:n linjan mukainen ajatus on esitetty muun muassa Kielikellon 2/1995 artikkelissa Viime, viimeinen ja ”viimeisin”. Sen mukaan tulee tehdä ero niin, että ”viimeinen viittaa johonkin ehdottomaan, lopulliseen ja viime johonkin toistaiseksi, tähän mennessä viimeksi esiin­ty­nee­seen”. Tämän mukaisesti pitäisi ilmauksen viimeisten kymmenen vuoden aikana sijas­ta kirjoittaa kymmenen viime vuoden aikana.

Linjasta on kuitenkin luovuttu. KSK on NSK:aakin sallivampi. KSK:ssa esitetään hakusanan viimeinen tiedoissa vertailu­muodot viimeisempi ja viimeisin. Jälkimmäisestä on myös esimerkkejä kuvauksen yhdessä osassa, jossa esitetään edellä lainattuja vastaava viimeinen-sanan merkitys ilman mitään paremmin-ohjeita:

4. toistaiseksi viimeksi tapahtuneesta, ilmestyneestä tms.: uusi, tuore, viime, uusin, tuorein. Viimeisten tietojen, uutisten mukaan. Viimeisten viiden vuoden [= viiden viime vuoden t. viimeksi kuluneiden viiden vuoden] aikana. Viimeisin muotivillitys. Vii­mei­sim­mät tiedot neu­vot­te­lu­jen kulusta.

Viimeisin-muodon osalta taustan muodostaa suomen kielen lautakunnan kannanotto, jotä on selostettu Kielikellon 4/1999 artikkelissa Viimeisin. Sen mukaan ”sanalle viimeisin on kehittynyt merkitys ’toistaiseksi vii­mei­nen’” ja sille on ”kiistaton tarve”. Hiukan laajemmin päätöksen taustaa selostaa Kieli-ikkuna Viimeisin vai viimeinen sana? (23.4.2002), Sekään ei mainitse, että myös sanan viimeinen käytön normia on muutettu olennaisesti.