Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Vaieta ∼ olla vaiti

Sana vaieta tarkoittaa käytännössä sekä ’lakata olemasta äänessä’ että ’olla vaiti’, mutta jälkimmäistä merkitystä pidettiin pitkään virheellisenä. Suomen kielen lautakunta päätti vuonna 1995 hyväksyä vallitsevan käytännön. Kielikellon 2/1995 artikkeli Huomioida, ennakoida ja vaieta kielilautakunnan puntarissa esittää, että ”käytännössä verbin mer­ki­tyk­sen kahtalaisuus ei liene aiheuttanut tulkinta­vaikeuksia”.