Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Vaasi

Maljakkoa tarkoittavaan sanaan vaasi NSK liittää maininnan ”vars. puhek.”, mutta PSK ja KSK luonnehtivat sitä maininnalla ”ark. ja taidehist.”. Muodollisesti tässä ei ole ristiriitaa, koska puhekielisyys ja arkisuus tarkoittavat suunnilleen samaa ja koska ”vars.” (= var­sin­kin) sisältää sen ajatuksen, että myös muuta kuin puhekielistä käyttöä on.

Lisäksi jo esimerkiksi 1900-luvun alussa ilmestynyt Tietosanakirja sisälsi pitkähkön artikkelin vaasista. Sen sisällöstä ja uudempien tietosanakirjojen kuvauksista voidaan päätellä, että taidehistoriassa vaasi tarkoittaa ainakin ensisijaisesti antiikin kreikkalaista maljakkoa. Sen selitetään johtuvan latinan sanasta vas, mutta todellisuudessa laina on epäilemättä tullut ruotsin kautta. Tämä selittänee sanan tyylilajin kahtiajakoisuuden: yleensä vaasi on kyökkisuomea, mutta taidehistoriassa sille on oma käyttönsä.