Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Tyhjiö, ei tyhjö

Kielikellon 4/1986 artikkeli tyhjiö – tyhjö on seuraava:

Suomen kielen lautakunta keskusteli sanojen tyhjiö ja tyhjö käytöstä ’vakuumin’ suomenkielisenä vastineena. Nykysuomen sanakirja pitää muotoa tyhjö varsinkin tekniikan kieleen kuuluvana rinnakkaismuotona. Lautakunta suositti käyttöön sanaa tyhjiö, jolla on runsaasti johto-opillisia rinnakkaistapauksia. Lautakunta ei pitänyt tyhjön käyttöä rinnalla aiheellisena.

PSK:ssa ja KSK:ssa on otettu lyhytsanaisesti normatiivinen kanta: sanan tyhjö selityksenä on vain ”paremmin: tyhjiö”.

Vaikka norminmuutos on siis tehty jo melko kauan sitten, tyhjö elää yhä joissakin yhteyksissä. Kahden eri sanan käyttöä on perusteltu sillä, että fysiikan tyhjiön käsite on toinen kuin se, mitä arkikielessä sanotaan tyhjiöksi (huomattava alipaine). Lisäksi esi­mer­kik­si Tieteen termipankki kuvaa sanat tyhjiö ja tyhjö synonyymeina.