Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Tulla-verbiin liittyvä predikatiivi: Puuro tuli mustaa

Vanhoissa kieliopeissa esitetään, että predikatiivi eli predikaatin­täyte liittyy yleensä olla-verbiin, joskus tulla-verbiin. E. N. Setälä esittää kirjansa ”Suomen kielen lauseoppi” 3. pai­nok­ses­sa (1891) seuraavat esimerkit: ”Kevät tuli lämmin. Tämä tuli liian pieni. Oraat tulivat heikot. — Puuro tuli mustaa. Oraat tulivat heikkoja.” Tällaista käyttöä kuvattu toteamalla, että ”Puuro tuli mustaa” ilmaisee yksiselitteisesti, että puuro oli valmistuessaan mustaa, kun taas ”Puuro tuli mustaksi” merkitsee, että valmis puuro muuttui myöhemmin mus­tak­si, ja ”Puurosta tuli mustaa” on tulkittavissa molemmilla tavoilla.

E. A. Saari­maan Kielen­opas esittää (6. painoksessa v. 1964 s. 161–162) tulla-verbiin liittyvän predikatiivin suositeltavana:

Kirjakielessä käytetään liian vähän seuraavan­laista predikatiivia: Puuro tuli mustaa. Talo tehtiin liian suuri. (Vrt. Setälä: Lauseoppi 21, 1—2.) Translatiivi (mustaksi, suureksi), jota tällaisissa tapauksissa yleisesti käytetään, viittaa yleensä siihen, että esineen tilassa on tapahtunut muutos, mistä yllä olevissa esimerkeissä ei ole kysy­mys. Seuraavan­lainen kansan­murteiden käytäntö olisi suositeltavaa: Kyllä se nyt huonompi tulee. Kuinka kovia tahdotte munat? Kyllä kai se on kohta tehtykin sellainen. Sanot­ta­koon siis yleis­kielessäkin: Talvi tuli ankara. Pöytäkirja tuli pakostakin epä­tarkka. Rautatie rakennettiin kapea­raiteinen. Ovet tehdään kaksin­kertaiset. Ehkä laadimme koe­tehtävät liian vaikeat.

Saarimaan toisessa esimerkissä ”Talo tehtiin liian suuri” ei ole predikatiivia nyky­kieli­oppien mukaan. Siinä oleva ilmaus ”liian suuri” on Setälän lauseopin mukaan kuitenkin objektiivinen predikaatin­täyte. Tällainenkaan rakenne ei ole nyky­normien mukainen, kuten seuraavasta ilmenee.

Osmo Ikolan Nykysuomen käsikirja (3. painos 1992, s. 144) esittää asian lyhyesti ja ilman suositusta:

Paljon harvinaisempi [kuin olla-verbiin liittyvä predikatiivi] on tulla-verbiin liittyvä predikatiivi, esim. Puuro tuli mustaa. Kevät tuli lämmin. Oraat tulivat heikkoja. Minkälaisesta puusta portaat tulisivat parhaat?

Kirja kuvaa myös (s. 146) Setälän objektiiviseksi predikaatin­täytteeksi kutsuman ilmiön objekti­predikatiivin nimellä ja kuvaa sen paljon harvinaisemmaksi kuin subjekti­predikatiivi (siis predikatiivi nyky­kieli­oppien merkityksessä).

ISK:n kuvaus predikatiivista (§ 943) sisältää jokseenkin selvän kannanoton siitä, ettei tulla-verbiin liittyvä predikatiivi kuulu nykyiseen yleis­kieleen:

Huom. Tyyppi Kala tuli herkullista on harvinainen ja ilmeisesti murresidonnainen (Ikola 1997: 265).
Nää kalathan tuli hyviä. (P) | Uskoisin että se [remontoitava talo] tulee ihan kiva (TV) | Ohrahan tullee heikkokasvusta jos se kylvetään kesäkuun lopussa. (TV)

Tätäkin marginaalisempi on objektia luonnehtiva predikatiivi, esim. Aidan hän teki lujan. Yleiskielessä sitä vastaa transitiivinen tuloslause Aidasta hän teki lujan (Ikola 1997).

”Ikola 1997” viittaa Osmo Ikolan artikkeliin Objektipredikatiivi Virittäjä-lehden numerossa 4/1997 (s. 498–512). Englannin­kielisen tiivistelmän mukaan se käsittelee vain objekti­predikatiivia ja esittää siitä mm. seuraavan: ”The object-related complement has become rare in standard Finnish. Plenty of examples can, however, be found in dialect material, with the exception of the southwest dialects, which feature the object-related complement more rarely than the other dialects.