Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Tunnin desimaalit: 7,50 tuntia

Tunnin jako-osina käytetään vanhastaan minuutteja ja sekunteja eikä tunnin desimaaleja. Tämän mukaisesti Kielikellon 2/2006 kohta Ajanilmaukset esittää:

Joskus minuutit ilmoitetaan tunnin desimaaleina, mutta tapa on epähavainnollinen, eikä sitä suositella (EI: ”7,50 t”).

Kielitoimiston ohjepankin kohdassa Kellonaika ja desimaalit linja on toinen. Tunnin desi­maa­lien käyttöä ei torjuta, vaan sanotaan vain, että on usein yksiselitteisempää ilmaista asia toisin:

Ajanilmauksissa käytetään joskus myös desimaalilukuja, mutta usein yksi­selit­tei­sem­pää on mainita erikseen suurempi ja pienempi yksikkö (esim. tunnit ja minuutit):
12,5 henkilötyövuotta
Kokous kesti 1,5 tuntia.
työpäivän pituus 7,25 t ∼ 7 t 15 min