Suomen kielen normien muutoksia, luku 5 Taivutusmuotojen muodostus:

Astevaihtelu tuhka-sanassa: käykö myös tuhat?

Sanakirjojen (NSK, PSK, KSK) mukaan tuhka-sana taipuu yleensä ilman aste­vaihtelua (esim. tuhkat), mutta aste­vaihtelua (esim. tuhat) on myös mahdollinen, joskin harvinainen.

KOP:n sivun Taivutustyyppejä: vihkon ja vihon, viipeen ja viiveen, rukiin mukaan ”Sanoissa pihka, pahka, rahka ja tuhkak:ton muoto sekoittuisi toisen sanan taivutusmuotoon (pihan, rahan, pahan, tuhat).” Tämä näyttäisi sanovan, että tuhka-sanassa ei ole aste­vaihtelua. Tämän lauseen jälkeen on toteamus, jonka mukaan muutamalla sanalla on kuitenkin yleis­kielessä myös k:ton taivutus­muoto, ja taulukko, jossa on sanojen nahka, vihko ja uhka tämän mukainen taivutus. Sen jälkeen on kuitenkin toteamus ”sanoissa nahka, tuhka ja uhka on siis myös ns. astevaihtelua”. Tässä näyttäisi olevan virhe: on tarkoitettu taulukossa mainittua sanaa vihko eikä sanaa tuhka.

Jää siis avoimeksi, onko taivutus tuhka : tuhat katsottava yleis­kielen mukaiseksi.