Suomen kielen normien muutoksia, luku 14 Ääntämys:

Trio-sanan ääntämys

NSK:n mukaan sanassa trio voidaan ääntää myös pitkä i. NSSK:ssa ja PSK:ssa tällaista mainintaa ei ole. KSK:n mukaan ääntämys on nimenomaan [triio].

Tämän tausta lienee se, että [triio] on aina ollut vallitseva ääntöasu, mutta kirjoitusta ei ole jostain syystä haluttu muuttaa sen mukaiseksi.

Osittain vastaava tapaus on duo, mutta mikään sanakirjoista ei mainitse pitkä­vokaa­lis­ta ääntämystä [duuo] edes vaihtoehtona, vaikka se lienee vallitseva.