Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Tornitalo

NSK:n mukaan tornitalo on monikerroksinen pistetalo ja pistetalo taas ”vähintään kaksikerroksinen monen perheen asuintalo, jossa on keskellä rakennusta – – portaikko ja tav[allis]immin neljä huoneistoa kerroksessa, tornitalo”. Tästä melko täsmällisestä määritelmästä on kuitenkin irtauduttu, ja tornitaloksi sanotaan usein mitä tahansa taloa, joka on leveyteensä nähden korkea, tai jopa korkeaa taloa leveydestä riippumatta.

PSK ja NSK ovat hyväksyneet tämän: ”tornimainen talo”. Tämä on sikäki erikoinen kuvaus, että niiden mukaan torni on ”rakennus t. sen osa, joka on vaakamittojaan huomattavasti korkeampi; yl. kapea korkea rakennelma”. Siten tornimainen tarkoittanee tässä tornia.

Sana tornitalo on muuttunut käyttökelvottomaksi epämääräisyytensä takia. Sitä ei enää ymmärretä yksiportaiseksi taloksi, vaan todennäköisemmin vain korkeaksi taloksi, mutta on erilaisia käsityksiä siitä, miten monta kerrosta tornitalossa pitää olla.