Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Toinen toisiaan ∼ toisiaan t. toinen toistaan

KKOO kuvaa (s. 276–277) ilmaukset toisiaan ja toinen toistaan samaa tar­koit­ta­vi­na, joskin sen mukaan jälkimmäisessä ”vastavuoroisuuden vivahde (’puolin ja toisin’) korostuu”.

Suomen kielen lautakunta hyväksyi vuonna 2012 näiden ilmausten rinnalle niiden sekamuodon toinen toisiaan. Tosin KKOO toteaa, esitettyään esimerkkejä sen käytöstä, että niissä ”myös pelkkä monikollinen toinen-sana riittäisi ilmaisemaan tarkoitetun vasta­vuoroi­suuden”.

Sama tietysti koskee samaa ilmausta muissa sijamuodoissa, esimerkiksi toinen toi­sil­leen ∼ toisilleen ∼ toinen toiselleen.

Päätöstä on kuvattu Kielikellon 2/2012 artikkelissa Luottavatko he toisiinsa, toinen toiseensa vai toinen tosiinsa? seuraavasti:

Kolmas käytössä oleva rakennetyyppi on edellisten yhdistelmä: se sisältää yksikkö- ja monikkomuotoisen toinen-sanan; tässä vastavuoroisuuden merkitys korostuu entisestään. Tätä rakennetta ei ole pidetty suositeltavana, koska samassa raken­tees­sa on yksikkö ja monikko, jotka muodostavat luvultaan epäharmonisen sanaparin. Rakenne toinen toisiaan, toinen toisiltaan on kuitenkin käytössä tavallisempi kuin kaksi yksikkömuotoista toinen-sanaa sisältävä ilmaustyyppi toinen toistaan, toinen toiseltaan.
Rasmus ja HIM matkivat toinen toisiaan. | Pankit perivät entistä korkeampia korkoja lainatessaan rahaa toinen toisiltaan. | Puolisoiden pitäisi muistaa, että he ovat toinen toistensa parhaita ystäviä.
Edellisissä esimerkeissä pelkkä monikollinen toinen-sana riittäisi ilmaisemaan tarkoitetun vastavuoroisuuden: matkivat toisiaan, perivät toisiltaan jne.Ilmaus­tyy­pis­sä toinen toisiaan molemminpuolisuus kuitenkin tuntuu korostuvan. Lisäksi voi myös ajatella, että tämärakenne ei hahmotu osiensa summaksi vaan elää omaa elämäänsä; sen merkitys on sama kuin olisi yksin esiintyvän monikollisen toinen-sanan. Ilmaus ei aiheuta väärinymmärryksiä, ja niinpä toinen toisiaan, toinen toisilleen .ilmaustyyppiä voidaan myös pitää hyväksyttävänä.

Artikkeli siis sisältää ristiriitaista tietoa ilmauksen toinen toisiaan merkityksestä: toisaalta esitetään, että se tarkoittaa samaa kuin toisiaan, toisaalta kuvataan, että se korostaa vasta­vuoroi­suut­ta enemmän kuin kumpikaan vaihtoehdoista toisiaan ja toinen toistaan.