Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Tiimi

NSSK:ssa ja Uudissanasto 80:ssä on sana tiimi ilman tyylilajimerkintää ja selityksenä ”työryhmä, (urheilu)jouk­kue”. PSK:ssa on sama selitys, mutta sanaan liittyy merkintä arki­kieli­syydestä. KSK:sta kyseinen merkintä on poistettu. Selitys on edelleen sama, mutta sen lisäksi on seuraava kuvaus:

Erik. eräiden johtamismenetelmien käsitteenä ryhmästä, jossa jäsenet kantavat vastuun kollektiivisesti ilman erillistä johtajaa.

Kyseinen lisäys vastaa suunnilleen sitä merkitystä, jossa sanaa on pyritty käyttämään termin­omaisesti organisaatio­tyypistä puhuttaessa. Tarkempi määritelmä on Tieteen termipankin kohdassa Tiimiyrittäjyys: sen mukaan ”tiimi on pieni ryhmä ihmisiä (noin kahdesta kymmeneen henkeen), joilla on toisiaan täydentäviä tetoja ja taitoja sekä jotka ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja ovat yhteisvastuussa suorituksistaan”.