Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Tehdessä-tyyppiset lauseenvastikkeet

Tehdessä-tyyppiseen verbinmuotoon perustuvasta lauseenvastikkeesta (esimerkiksi tullessani eilen kotiin) on kielenhuollossa aiemmin esitetty kaksi perusohjetta:

Muutamat tämäntyyppiset lauseenvastikkeet ovat kuitenkin muodostuneet sanonnoiksi, joiden merkitys on muuntunut. Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas mainitsee (4. painoksessa s. 85) tästä esimerkkeinä ”kiteymät” tarpeen vaatiessa, sateen sattuessa ja esimiehen estyessä. Se kuitenkin jatkaa:

Yleensä ei temporaalista lauseenvastiketta kuitenkaan pitäisi käyttää jos-lauseen sijasta. Korjattavia ovat esim. seuraavat virkkeet: »Toteu­tues­saan voimala­suunni­tel­ma voi pahasti tärvellä ranta­maiseman» (on ilmeisesti tarkoitettu: Jos voimala­suunni­tel­ma toteutuu, se voi pahasti tärvellä ranta­maiseman). »Hävitessään keskusta­puolue joutuu turvautumaan yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa» (tarkoitettu: Jos keskusta­puolue häviää, se joutuu – –).

KKOO:n mukaan (s. 217) kuvaa tehdessä-rakenteen voidaan ”joskus” tulkita ilmaisevan ehtoa. Se ei rajaa sellaista käyttöä muutamiin kiteytymiin. Esi­merk­ke­jä ovat vahingon sattuessa, maksun viivästyessä, junan myöhäs­tyes­sä ja otsikkoteksti Voittaessaan presi­dentin­vaalit Prohorov hajottaa parlamentin. Viimeksi mainitun KKOO tosin esittää esimerkkinä kaksitulkintaisuudesta ja antaa ohjeen ”Jos haluaa, että ehdon merkitys on täysin yksiselitteinen, kannattaa käyttää jos- tai mikäli-lausetta”.

KKOO kuvaa myös tehdessä-rakenteen käyttöä ja-lauseen tehtävässä, esimerkiksi Kokous on maanantaina asialistan ollessa seuraava. Sellaistakin kielenhuolto on aiemmin pitänyt virheellisenä. KKOO kuvailee ongelmia, joita käyttö voi aiheuttaa (mm. ”koko­nai­suus voi ontua”, ”monitulkintaisuutta voi syntyä”), mutta ei esitä rakennetta sinänsä virheellisenä. Esimerkiksi virk­kees­tä Alonso ajoi – – toiseksi nopeimman ajan – – Kimi Räikkösen ollessa seitsemäs se esittää, että ”selvemmin” asian voisi sanoa ja-lausetta käyttäen.