Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Tarvis

Sanan tarvis käytön normit eivät periaatteessa ole muuttuneet, mutta muutos on ilmassa. NSK kuvaa sanan ilman mitään tyylilajimerkintää, mutta PSK:ssa ja KSK:ssa on merkintä ”vars. ark.”. Tämä ehkä heijastelee sitä, että sana on alettu kokea arkiseksi, ehkä jopa selvästi arkiseksi. Taustalla on ehkä se, että kieleen on viime vuosikymmeninä tullut runsaasti -is-loppuisia sanoja, joita on aiemmin ollut varsin vähän, ja uudet sanat ovat yleensä selvästi arkisiksi koettuja: julkkis, lippis, mustis, pissis jne.

Sanakirjojen kommentin merkitys jää epäselväksi. Esimerkiksi vuonna 2015 sanaa käytettiin Kielikellossa yhteydessä, jota voisi luonnehtia jopa juhlapuhemaiseksi: ”Jos kielisuhteet ovat muuttuneet, on ollut tarvis laatia osoitenimistöä myös toisella koti­mai­sel­la kielellä.” Löysin Kielikellosta kaikkiaan 13 sanan tarvis esiintymää (ja yhden, jossa se on selvästi sanan tarvitsisi murremuoto tekstinäytteessä). Niissä se esiintyy rakenteessa on tarvis + infinitiivi, paitsi yhdessä substantiivin kanssa: on tarvis painokkaampaa viittausta. Voidaankin sanoa, että nykyisen yleiskielen kannalta tarvis on lähinnä adverbi, joka esiin­tyy vaun mainitussa rakenteessa, pikemminkin kuin vajaa­taivutteinen substantiivi, jol­lai­se­na sana­kirjat sen vielä esittävät.