Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Tarjous (hinnanalennuksena)

Sanalla tarjous on NSK:n mukaan merkitys ’tarjoaminen; ehdotus, kehotus’ ja erityisesti liike-elämässä ’sopimuksen aikaansaamiseksi tehty, toisen sopimus­puolen hyväksyttäväksi tarkoitettu tekijäänsä sitova ehdotus’. Uudissanasto 80 kuvaa toisen merkityksen seu­raa­vas­ti: ”myynti­artikkelin tms. tarjoaminen tavallista halvempaan hintaan: kahvia tutus­tu­mis­tarjouk­se­na.” PSK:ssa ja KSK:ssa sanan tarjous kuvauksessa uusi merkitys on selostettu hiukan laajemmin ja siten, että mukana on myös ilmaus olla tarjouksessa (arkiseksi mer­kit­ty­nä).