Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Tarjooma ja tarjoama

KSK:ssa on uutena sanana tarjooma ja sen rinnakkais­muoto tarjoama, ’yrityksen asiakkaille tarjoamien tuotteiden ja palvelujen valikoima’. Sanojen käyttö on aiheuttanut hämmennystä, ja vanhastaan tällainen asia on ilmaistu sanalla tarjonta tai (tuote)valikoima.

Liike-elämässä sanaa tarjooma on jo jonkin aikaa käytetty, osittain ehkä siksi, että tarjonta kuvaa enemmänkin myynnissä olevien tuotteiden määrää. Erikoista on kuitenkin, että sana on otettu yleis­kielen sanakirjaan ilman kommentteja ja sen rinnalle on otettu muoto tarjoama, jota tuskin todellisuudessa käytetään, koska ne näyttää liiaksi tarjota-verbin partisiipilta.

Kielikellon 2/2003 kirjoitus Tarjooma mainitsee sanan olevan käytössä ja toteaa sen olevan johdos verbistä tarjota. Se lisää:

Samalla johtimella saadaan verbeistä myös 3. infinitiivi, tarjota-verbistä tarjoama. Substantiivi näyttää tässä pyrkivän eroon 3. infinitiivin muodosta, kuten sanassa kokooma. Tekijännimijohdoksinahan meillä on useita oo:llisia muotoja, esimerkiksi holhooja, nuohooja, siivooja. Tarjooma-sanan sijasta riittäisi usein tutumpi sana valikoima.