Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Taholta ja toimesta

Niin sanottuihin passiivimuotoihin liitetään usein tekijän (agentin) ilmaiseva rakenne taholta tai toimesta, esimerkiksi viran­omaisten taholta on annettu uusia määräyksiä. Kielen­huolto on suhtautunut tähän torjuvasti ja kehottanut käyttämään niin sanottua aktiivi­lausetta, esimerkiksi viran­omaiset ovat antaneet uusia määräyksiä. Nykyisin ohjeissa kuitenkin sallitaan taholta- ja toimesta-rakenteet silloin, kun on kyse ”epäsuorasta te­ki­jäs­tä”. Kielikellon 1/2001 kirjoitus Keisarin toimesta vastaa lukija­kysymykseen, jossa mai­ni­taan seuraava:

Kouluaikoinani suomen kielen opettajani ja myöhemminkin eri kursseilla kouluttajat ovat opettaneet minulle, että sanoja toimesta ja taholta ei varsinaisesti tarvitse tai edes saa käyttää.

Vastauksen olennaisin sisältö on seuraava:

– – nykyisin ei opeteta aivan yhtä tiukasti: toimeksiantoa tai teettäjää ilmaistaessa toimesta- ja taholta-rakenteita ei aina pidetä virheinä.

Lisäksi vastauksen jatko laajentaa sallittavuutta ja jopa kehottaa käyttämään taholta-rakennetta:

Vaikka aktiivilause yleensä on tyylillisesti parempi – –, se saattaa joskus olla har­haan­joh­ta­va­kin: ”hallituksen taholta on ilmoitettu” voi tarkoittaa eri asiaa kuin ”hallitus on ilmoittanut”. Jälkimmäisessä lauseessa ilmoitus on virallinen, kun taas taholta-sanan avulla vihjaillaan jonkun hallituksesta ilmoittaneen.

Todellisuudessa toimesta- ja taholta-rakenteiden valtaosa on tarkoitettu vain ilmaisemaan tekijä. Koska tekstistä on kuitenkin usein hyvin vaikea varmasti päätellä, tarkoitetaanko jonkinlaista ”epäsuoruutta” tai ”epävirallisuutta”, ei kyseisiä rakenteita voi kielen­tarkis­tuk­ses­sa ilman muuta korjata.