Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Syntesoida ∼ syntetisoida

Kielikellossa 2/1995 on kirjoitus syntetisoida ja syntesoida, jonka teksti on seuraava:

Suomen kielen perussanakirjan toimitus oli tiedustellut, olisiko syytä hyväksyä verbinmuoto syntesoida tähän asti lähes yksinomaisen syntetisoida-muodon rinnalle. Lautakunta suositti ensisijaisesti muotoa syntetisoida mutta piti sen rinnalla mahdollisena muotoa syntesoida.

Tämän mukaisesti syntesoida otettiin PSK:aan (ja KSK:aan). Sanan käyttö on jäänyt vähäiseksi.