Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Silmänalunen ∼ silmänalus

NSK ja PSK tuntevat sanan silmänalus. Sanan merkitystä ei selitetä; annetaan vain esimerkki Turvonneet silmänalukset. Sanaa silmänalunen ei edes mainita. Tilanne oli KSK:ssa aluksi sama, ja siihen viittaa Helsingin kaupunginkirjaston ylläpitämän (nyttemmin kadonneen) Kysy.fi-palvelun vastaus (päivätty 23.7.2010) asiaa koskevaan kysy­myk­seen: oikea muoto on silmän­alukset.

KSK:aan on kuitenkin myöhemmin otettu silmänalunen vieläpä päähakusanaksi: silmänalus on vain viittaus siihen.

Kielikellon 3/2012 artikkelissa Nivukset ja silmänalukset sanotaan:

Silmänalus ja silmänalunen ovat molemmat olemassa olevia sanoja. Ne taipuvat silmänalus, -aluksen, -alusta, -alukset ja silmänalunen, -alusen, -alusta, -aluset. – – Käytännössä kaikkia taivutusmuotoja voi käyttää rinnakkain ja sekaisinkin.

Artikkeli käsittelee myös vaihtelua nivukset ∼ nivuset, jota käsitellään kohdassa Nivus ja nivunen.

Muutos on sis ilmeisesti tapahtunut vuosina 2010–2012. Voi olla, että alkujaan ei ole tarkoitettu, että alunen olisi virheellinen tällaisissa sanoissa. NSK esittää sanalle alunen muun muassa merkityksen ’jonkin alla oleva tila. jonkin alapuoli’ ja tästä esimerkkeinä ilmaukset kynnen alunen ja nenän alunen, jotka sen mukaan voidaan kirjoittaa myös yhdys­sanoiksi. Saman merkityksen NSK esittää myös sanalle alus ja kuvaa sitä useammilla esi­mer­keil­lä, kainalon, kynnen, leuan, mahan, nenän, siiven alus (kirjoitettavissa myös yhteen). (NSK:ssa ja PSK:ssa on sana kynnenalus, KSK:ssa nykyisin myös kynnenalunen,)

PSK:ssa alunen-sanan kuvaus on suppea: 1. kohdan mukaan merkitys on ’jonkin alla eristeenä, pehmikkeenä tms. pidettävä esine, alus, alusta’, ja 2. kohta on ”j[o]nk[i]n alla olevasta tilasta tavallisemmin: alus, alusta”. KSK:n kuvaus on palannut aiemmalle kannalle: 2. kohta esittää saman merkityksen ilman viittausta muihin sanoihin ja esittää esimerkiksi silmänaluset ja kynnenaluset.

Vaikuttaa siltä, että tarkoitus oli eriyttää sanoja eri merkityksiin niin, että alunen-sanan toinen merkitys jäisi pois alus-sanan tieltä, mutta tästä luovuttiin. Toinen tulkinta on, että se vain kuvattiin harvinaiseksi. Todellisuudessa silmänaluset on paljon yleisempi kuin silmän­aluk­set, jota on pidetty jopa outona, koska ajatellaan sanan alus tarkoittavan vain laivaa tms. Joka tapauksessa PSK:n ja aluksi myös KSK:n linja tulkittiin normatiiviseksi; niin sen esitti myös (käännös­toimisto Translatumin aiemmin yllä­pitämän) Kielitohtori-palvelun vastaus, ja siihen 14.4.2015 tehty muutos sanoi, KSK:n muutokseen viitaten, että ”suositusta on muutettu”.