Suomen kielen normien muutoksia, luku 10 Virkerakenteet:

Päälauseiden rinnastus ilman sidesanaa

KOP esittää, KOKO:n esityksen sanatarkasti toistaen, kohdassa Pilkku seuraavan:

Joskus kiinteästi yhteen kuuluvien, samasta aiheesta kertovien päälauseiden välissä voi olla pilkku myös ilman konjunktioita tai muita kytkeviä sanoja:
Kesäkuussa ystävykset matkustelivat Yhdysvalloissa, heinäkuussa he olivat viikon Kanadan puolella.

Esimerkkivirke on hyväksyttävä vanhojenkin normien mukaan, mutta esitetty yleinen sääntö on niitä väljempi. Vielä paljon väljempi sääntö on Kielikellon 2/2006 artikkelissa Pilkku, jossa on myös esimerkki varsin väljästä tulkinnasta:

Pelkkä pilkku voi osoittaa lauseiden rajaa:

He matkustivat kesäkuussa Yhdysvalloissa, heinäkuussa he olivat viikon Kanadan puolella.

Hakemukset osoitetaan johtajalle, asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Vanhempi ohje Kielikellon 3/1995 artikkelissa Pilkku on tiukempi ja sävyltään aivan toinen:

Kahta päälausetta ei pitäisi liittää yhteen pelkän pilkun avulla, vaan useimmiten lauseiden väliin tarvitaan rinnastuskonjunktio tai pilkkua vahvempi välimerkki eli piste, puolipiste tai kaksoispiste. Pilkun avulla rinnastaminen on mahdollista vain sellaisissa tapauksissa, joissa rinnastettavat päälauseet ovat lyhyitä ja kuuluvat läheisesti yhteen tai ne ovat rakenteeltaan jollain lailla symmetriset.

Talvella heitä vaivasi kylmä, kesällä kiusana olivat hyttyset. (Sanapari talvella—kesällä.)

Toisinaan työ tuntuu vievän mukanaan, toisinaan taas tekisi mieli iskeä hanskat naulaan.

Hyvin samantapaisen ohjeen esittää Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas pilkkusäännöissään. Se kuitenkin mainitsee side­sanat­to­man rin­nas­tuk­sen mahdolliseksi myös silloin, kun lauseissa on ”jokin muu kytkevä ilmaus kuin konjunktio (esim. -pa, -kin, -kaan, nimittäin, näet, pikemminkin tms.)”.