Suomen kielen normien muutoksia, luku 10 Virkerakenteet:

Epäsymmetriset lauseyhdistelmät kuten ”hevonen laukkasi ja hylättiin”

Kielenhuollon käsikirja esittää reunusotsikkoa Älä rinnasta aktiivia ja passiivia käyttäen (kohdassa 19.3; lainaus vuoden 2003 painoksesta):

Passiivi- ja aktiivimuotoista lausetta ei voi rinnastaa seuraavaan tapaan:
EI: Kohua herättänyt rivitalo hankittiin halvalla ja sijaitsi hyvällä alueella.
Alun passiivilauseessa rivitalo on lauseasemaltaan objekti, rinnasteisessa lauseessa subjekti. Saman­muotoi­suus saavutetaan lisäämällä jälkimmäiseen lauseeseen subjekti tai luopumalla kokonaan passiivista.

Kohua herättänyt rivitalo hankittiin halvalla, ja se sijaitsi hyvällä alueella.

Kohua herättänyt rivitalo oli halpa ja sijaitsi hyvällä alueella.

Jälkimmäinen korjausehdotus rikkoo kirjan itsensä juuri aiemmin esittämää ohjetta ”Älä rinnasta olla-verbiä ja muita verbejä”.

Kuitenkin Kielikellon 3/2006 artikkelissa Suomen kielen lautakunnan kootut toimet 2000–2006 kerrotaan lautakunnan toiminnasta vuonna 2001 seuraava:

Otettiin kantaa rinnastustyypin ”auto toimi ja ostettiin” hyväksyttävyyteen. (Hyväksyttävä joskaan ei suositeltava.)

KKOO on vielä sallivammalla linjalla. Otsikon Hevonen sortui laukkaan ja hylättiin alla (s. 334–335) se käsittelee rakenteen hahmotettavuutta lukijan kannalta, esittämättä rakennetta sinänsä vääräksi tai edes ei-suositeltavaksi. Keskeinen ohje on seuraava (sitä ennen on esitetty muun muassa esimerkki Naismatkustaja loukkaantui ja vietiin sai­raa­laan):

Lyhyissä lauseissa kokonaisuus on ongelmitta tulkittavissa. Rakenne­tyyppi on myös tyyliltään neutraali, kunhan koko­nai­suu­des­ta ei tule liian pitkä. Olennaista on siis miettiä lukijan kannalta, onko ilmaus vaivatta selvä ”aukollisena” vai kannattaisiko toisessa lauseessa käyttää ilmi­pantua pronominia. Pronomini tekee koko­nai­suu­des­ta rakenteellisesti tasa­painoi­sen:
Naismatkustaja loukkaantui, ja hänet vietiin sairaalaan.