Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Päätteen liittäminen mittayksikön tunnukseen

Suomen Standardisoimislautakunta ja sen seuraaja Suomen Standardisoimisliitto SFS olivat pitkään sillä kannalla, että kansainvälisen mitta­yksikkö­järjestelmän tunnukseen ei kir­joi­tuk­ses­sa liitetä taivutuspäätettä. Tämä ilmaistiin v. 1939 näin jyrkästi: ”Merkit kir­joi­te­taan ilman minkäänlaisia lisäyksiä (piste, taivutuspääte y.m.), esim.: 40 mm etäisyys – – 50 kW moot­to­ri, 1 kg painoisen veden tilavuus, 4 °C lämpötilassa”. Tästä syntyi kiista, jota on kuvattu kirjan Kielenhuollon juurilla kohdassa 5.6.

Myöhemmin SFS lievensi kantaansa niin, että sen julkaiseman SI-oppaan 5. painoksessa v. 2002 sanottiin:

Yksikön tunnukseen ei merkitä taivutuspäätettä, ellei esityksen selvyys sitä vaadi. Esimerkiksi “kahden metrin pituinen” kirjoitetaan “2 m pituinen”, mutta voidaan haluttaessa kirjoittaa myös 2 m pituinen. Sen sijaan lauseessa "paransin ennätystäni neljäänkymmeneen sekuntiin" on kirjoitettava 40 s:iin eikä voi kirjoittaa "40 s".

SI-oppaan 6. painoksessa v. 2013 linja kuitenkin muutettiin kielenhuollon kannan mukaiseksi:

Suureiden arvojen sijamuodot ilmaistaan suomen kielen rakenteen mukaisesti sijapäätteillä, jotka liitetään yksikön tunnukseen.

Esimerkkejä: ”kaksi metriä” = 2 m, ”kahden metrin” = 2 m:n, ”kahta metriä” = 2 m:ä. Jakelu­verkon jännite laski 230 V:sta 215 V:iin. Formula­kisoissa autojen kiihtyvyydet voivat nousta 20 m/s²:iin. Pyrin pitämään ajo­nopeuden 80 km/h:ssä.

SFS:n linjan voisi sanoa muuttuneen jo vuonna 2006, kun standardiin SFS 4175 otettiin kielenhuollon linjan mukainen ohje. Kuitenkin ainakin muodollisesti tästä seurasi SFS:n kannanottojen keskinäinen ristiriitaisuus.

Edellä mainituista SI-oppaan esimerkki-ilmauksista kaksi viimeistä on kuitenkin kir­joi­tet­tu tavalla, joka poikkeaa kielenhuollon ohjeista. Niiden mukaisia olisivat ilmaukset 20 m:iin/s² ja 80 km:ssä/t (jotka ovat SI-järjestelmän periaatteiden vastaisia, koska niiden mukaan esimerkiksi m/s² on jakamaton kokonaisuus).