Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Päättötodistus ← päästötodistus

NSK:ssa on laajahkosti kuvattu sanaa päästötodistus, mutta siinä ei lainkaan ole sanaa päättötodistus. PSK:ssa päättötodistus on varsinaisena hakusana ja päästötodistus vain viittauksena siihen. KSK:ssa tilanne on lähes sama, mutta päästötodistus on selitetty näin: ”vars. aik. päättötodistuksesta”. Muodollisesti siis päästötodistus on edelleen käypää kieltä, mutta asiallisesti se on vaihdettu toiseksi, etenkin, kun oppilaitosten antamissa todis­tuk­sis­sa ilmeisesti käytetään nykyisin sanaa päättötodistus.

Muutos on ilmeisesti tapahtunut 1990-luvulla; esimerkiksi peruskouluissa on siirrytty päästötodistuksesta päättötodistukseen 1990-luvun keskivaiheilla. Tosin Kielikellon nume­rois­sa 4/1993 ja 3/2000 esiintyy vielä päästötodistus. Kielikellon numerossa 2/2006 on jo päättötodistus. Muuten nämä sanat eivät ole esiintyneet Kielikellossa. Lain­säädän­nös­sä päästötodistus esiintyy vain kahdessa 1980-luvulla annetussa asetuksessa, kun taas päättö­todis­tus esiintyy lukuisissa säädöksissä vuodesta 1998 alkaen.

Muutosta ei liene missään perusteltu ainakaan virallisesti. Ehkäpä on ruvettu tul­kit­se­maan, että ajatus oppilaitoksesta päästämisestä on jotenkin outo ja että on parempi puhua koulutuksen päättämisestä.