Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Ruovikko ∼ ruoikko

NSK:ssa on sanat ruovikko ja ruovisto merkitty hylättäviksi ja asut ruoikko ja ruoisto oikeiksi. Tämä johtunee siitä, että k:n aste­vaihtelu­vastineena ei tämän­muotoisissa sanoissa muutoin ole v:tä, vaan kato, vrt. esim. ruoko : ruo’ot (jonka ääntämys tosin saattaa olla ruovot).

PSK on samoilla linjoilla, mutta esittää lievemmän paremmin-ohjeen. Lisäksi PSK mainitsee myös kirjoitusasut ruo’ikko ja ruo’isto mahdollisiksi.

KSK:ssa esitetään neutraalisti ruovikko sanan ruoikko ja ruovisto sanan ruoisto synonyymina.