Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Rypäs : ryppään ∼ ryväs : rypään

Sanaa rypäs : ryppään on aiemmin pidetty sanan ryväs : rypään murremuotona. Näin asian selittää muun muassa Kielikellon 1990 artikkeli Tulivatko aamulehdet yhtenä ryppäänä? Kirjoitus päättyy seuraavasti:

Olisi varminta pysyä sillä linjalla, että kirjakieleen kuuluu ryväs : rypään. Sillä voim­me myöntää, että myös rypäs : ryppään on oikeaa suomea, toistaiseksi kuitenkin lä­hin­nä murretta.

Edellä oleva lainaus on Kieli­kellon verkko­versiosta. Sana Sillä viimeisen virkkeen alussa on outo, ja se on jonkin­lainen erehdys. Suomen Kuva­lehden 47/1988 artikkelissa, jossa kirjoitus on alun perin julkaistu, sen tilalla on yhteyteen paljon sopivampi Silti.

NSK ei edes mainitse muotoa rypäs. PSK:ssa se on, mutta murteelliseksi merkittynä. KSK:ssa se on rinnakkais­muotona ilman murteellisuus- tai muuta merkintää ilmeisesti vuodesta 2008 alkaen.

Suomen etymologisen sanakirjan artikkeli rypäle esittää, että ryväs ja rypäs esiintyvät molemmat laajasti murteissa ja että ne ”ovat vanhoja germaanisia laina­sanoja ja niiden lähteenä on sana, jota edustaa keski­ala­sakan drûfele ’rypäle’.