Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Seurauksena- ja tuloksena-sanan käyttö postpositioina

Suomen kielen lautakunta päätti vuonna 1994 muuttaa sanojen seurauksena ja tuloksena käytön sääntöjä. Aiemmin ne kuvattiin essiivimuodoiksi, jotka viittaavat lauseen subjektiin tai objektiin. Niinpä esimerkiksi lausetta hän kuoli vilustumisen seurauksena pidettiin vir­heel­li­se­nä, koska hän ei suinkaan ollut vilustumisen seuraus. Kuitenkin näitä sanoja oli alettu käyttää postposition tavoin ja niin, että niiden alku­peräinen merkitys hämärtyi. Niillä muodostetuista rakenteista tuli kokonaisen lauseen määritteitä. Kehitykseen lienevät vaikuttaneet ruotsin prepositio­maiset ilmaukset ”som följd av” ja ”som resultat av”.

Suomen kielen lautakunta otti kantaa seuraavasti:

Lautakunta katsoi, että seurauksena- ja tuloksena-essiivejä voi usein käyttää luon­te­vas­ti myös koko lauseen määritteinä. On kuitenkin huomattava, että kaikki seurauksena- ja tuloksena-essiivit eivät ole hyväksyttäviä. Sanonnan onnistuneisuus on arvioitava tapaus kerrallaan. Nykykielen kannalta on perusteltua asettaa etu­sijal­le lauserakenteen ja sanonnan selkeys ennen oikean lause­opil­li­sen määrite­suhteen vaatimusta.

Päätöstä on selostettu Kielikellon 2/1994 artikkelissa Seurauksena ja tuloksena – määrite­suhteen ongelma.

KKOO kuvaa (s. 148) seurauksena-sanan syytä tai perustelua ilmaisevana postpositiona ja esittää siitä seuraavan esimerkin: Kansalaissodan seu­rauk­se­na jäi orvoksi noin 15 000 lasta.