Lyhenteiden ja merkintöjen selityksiä

Muotoa A ∼ B oleva merkintä otsikossa tarkoittaa normin väljennystä: uusien normien mukaan A sal­li­taan vaihto­ehto­na tilanteissa, joissa aiempien normien mukaan vain B oli sallittu. Tekstissä ∼‑merk­ki osoit­taa vain vaih­telua.

Muotoa A ← B oleva merkintä otsikossa tar­koit­taa normin vaihtamista toiseksi: uusien normien mukaan A on oikea ilmaus tilanteissa, joissa aiem­pien normien mukaan B oli oikein. Tällöin uusi normi siis ei salli B:tä.