Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Sairausloma ← sairasloma

NSK:n mukaan sairasloma on ’sairauden vuoksi saatu loma’; sana sairausloma on siinä ilman mitään selitystä. PSK:ssa ja KSK:ssa päähakusanana on sairausloma, ja hakusanan sairasloma selitys on: ”paremmin: sairausloma”.

Sairausloma-sanan suosittelua on perusteltu Kielikellon 2/2007 artikkelissa Sairauslomalla sillä, että ”käytössä tavallinen, mutta merkitykseltään epälooginen muoto ’sairasloma’ perustunee liian suoraan käännökseen ruotsin sanasta sjuk­ledig­het.” Epäloogisuudella tarkoitettaneen, että kyseessä on sairauden johdosta annettava loma; yhtä hyvin voi tulkita, että se on sairaalle annettava loma. Käytäntöön on varmaan vaikuttanut, että sairas-alku on merkitykseltään riittävän selvä ja lyhyempi: se on kaksi­tavuinen, kun taas sairaus ääntyy yleensä kolmi­tavuisena.

Lainsäädännössä on käytetty sekä termiä sairasloma että termiä sairausloma. Jäl­kim­mäi­nen on ollut yleisempi, eikä sairasloma-sanaa ole käytetty vuoden 2001 jälkeen annetuissa säädöksissä.

Muissakin sanoissa on on esiintynyt vaihtelevasti alkuosa sairas- tai sairaus-. NSK:ssa on sairaskertomus ja sairauskertomus, jälkimmäinen päähakusanana. PSK ja KSK ottavat nor­ma­tii­vi­sen kannan, jonka mukaan sairaus-alkuinen sana on parempi. Sen sijaan ta­pauk­sis­sa sairaustapaussairastapaus ja sairausvakuutussairasvakuutus jo NSK esittää sairaus-alkuisen sanan parempana.