Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Numeroiden ryhmittely: 12 345, ei 12.345

Sääntönä on pitkään ollut, että yli kolminumeroinen kokonaisluku jaetaan kolmen numeron ryhmiin lopusta alkaen ja että ryhmien erottimena on välilyönti, esimerkiksi 1 234, 12 345, 1 234 567. Myöhemmin on tarkennettu, että välilyönti voi ja sen on hyväkin olla sitova (yhdistävä) rivin­vaihdon estämiseksi.

Vrt. desimaaliosan ryhmittelyyn.

Kuitenkin standardissa Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen (SFS 4175) oli vuoteen 2006 asti maininta, että väli­lyönnin sijasta voi käyttää pistettä eräissä yhteyksissä. Kieli­kellon 3/1998 kuvauksessa Numeroiden ryhmittely asia ilmaistiin näin: ”Liikekielessä – lähinnä sekeissä ja vekseleissä – numeroryhmät voidaan erottaa myös pisteellä, jos on vaara, että tyhjään väliin voitaisiin lisätä myöhemmin numero.”

Standardissa, mutta ei Kielikellossa julkaistuissa ohjeissa, on seuraava poikkeus ryhmittelysääntöön:

Erityisestä syystä nelinumeroinen luku voidaan jättää ryhmittelemättä.
Näytön erotustarkkuus on 1280×1024.

Matemaattisia merkintöjä koskevan standardin SFS-ISO 80000-2 mukaan tulee kertomerkin kummallakin puolella aina olla välilyönti: 1280 × 1024. Vastoin tätä SFS:n julkaisema SI-opas esittää, että kertomerkin ympärillä on välit, ”kun lukuarvon tai lausekkeen oikea hahmotus sitä edellyttää”.