Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Desimaaliosan ryhmittely: 3,14159 vai 3,141 59?

Jos luvussa on desimaalipilkun jälkeen yli kolme numeroa, normit ovat vaihdelleet ja ovat nyt keskenään ristiriidassa:

Standardia voisi kuitenkin tulkita niin, että ryhmittely on suositus, josta voi perustellusta syystä poiketa. Esimerkiksi taulukossa, joka sisältää suuren määrän nelidesimaalisia lukuja, ryhmittely pikemminkin vaikeuttaisi kuin helpottaisi lukemista.