Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Runnata

Verbi runnata on NSK:n mukaan arkinen ja liittyy merimieskielen sanaan, joka tarkoittaa jonkinlaista huijaria:

runnari s. mer. hämäräperäinen henkilö, joka ansaitsee houkuttelemalla merimiehiä karkaamaan ja ottamaan uuden pestin; henkilö, joka houkuttelee matkustajia jhk majapaikkaan asumaan t. jhk työpaikkaan, us. petollisin lupauksin t. kynimis­tarkoi­tuk­ses­sa. | Joutua r:n kynsiin.
runna|ta v. ark. vrt. ed. 1. halv. R. [= järjestää, keinotella] itsensä hyvään toimeen. - - yrittää toisten kokouksessa r. [= ajaa] läpi omia - - ponsiaan. AK. 2. olla käynnissä, toimia. | - - puu­tavara­yhtiö, joka pääsee r:amaan Karjalan korvessa. HAANPÄÄ.

Ensimmäisessä merkityksessä sana johtunee ruotsin sanasta runna. Toisessa mer­ki­tyk­ses­sä se voisi johtua suoraan englannin sanasta run.

Sana oli todennäköisesti varsin vähällä käytöllä yleiskielessä, kun presidentti Kekkonen käytti sitä vuonna 1975: hän puhui hätä­tila­hallituksen runnaamisesta. Yleensä asia kuva­taan niin, että Kekkonen runnasi kokoon hallituksen, mutta kyseisessä puheessaan hän sanoi kutsuneensa läsnäolijat ”runnataksemme täällä tälle maalle kokoon viiden puolueen toiminta­kykyisen enemmistö­hallituksen”.

Koska Kekkonen oli taitava kielenkäyttäjä, voi epäillä, että hän tahallaan käytti sanaa, joka mielikuvissa yhdistyi paljon tavallisempaan sanaan runnoa, mutta jonka saattoi selittää tarkoittavan vain määrä­tietoista aikaan­saamista. Sana pääsikin yleisempään käyttöön sentapaisessa merkityksessä ja myös Uudissanasto 80:een, joka kuvaa sanalle lisämerkityksen näin:

runnata* (vars. pol.) johtaa (tarmokkaasti, aikaan­saavasti) jotakin hanketta, olla vetäjänä, junailla: presidentti runnasi hallituksen kokoon.

PSK:ssa ja KSK:ssa sanan kuvaus on täysin muuttunut: siitä on tehty sanan runnoa synonyymi sen 2. merkityksessä, jota sillä ei lainkaan ole NSK:n mukaan:

runnata = runnoa 2. Presidentti runnasi hallituksen kokoon.
– –
runnoa
1. ruhjoa, runnella, murjoa. Runnoi kätensä. Pahoin runnotut taimet.
Kuv. Runnova lehtikritiikki.
2. tehdä jtak voimalla, määrätietoisesti, väkisin, puskea, painaa päälle, runnata. Runnoa yli voimiensa. Runnoi viimeiset metrit maaliin. Esitys runnottiin läpi. Yrittää runnoa hallitus kokoon.