Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Rulla-alkuiset sanat

NSK:ssa on päähakusanana rullatuoli, ja pyörätuoli on vain viittauksena siihen. PSK:ssa ja KSK:ssa on pyörätuoli hakusanana, ja sanan rullatuoli kohdalla on vain lausuma ”pa­rem­min: pyörätuoli”.

Sanalla rullatuoli on myös aivan toinen merkitys, joka on NSK:ssa selitetty seuraavasti: ”2. kut. teline, johon rullat lankaa rukilla kerrattaessa asetetaan.” Tätä merkitystä ei esitetä PSK:ssa ja KSK:ssa.

Muutosta ei liene missään selitetty virallisesti, mutta syynä voi olla se, että rulla-alkua on pidetty ruotsinvoittoisuuteena (ruotsin sanasta rullstol johtuvana). Toisaalta Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas (4. painos, 2011) esittää hakemistossa seuraavan:

rulla- yhdyssanojen alkuosana, milloin yhteys substantiiviin rulla on selvä: rullafilmi, rullakaihdin – – rullavyö jne. Muulloin miel. toisin: »rullakäytävä» [par. liukukäytävä], »rullaportaat» [par. liukuportaat], »rullatuoli» [par. pyörätuoli].

NSK:ssa liukuportaat on varsinaisena hakusanana, rullaportaat viittauksena siihen ilman kannanottoa. PSK:ssa ja KSK:ssa on kannanotto ”paremmin: liukuportaat”. Sana liuku­käy­tä­vä puuttuu NSK:ssa, mutta on Uudissanasto 80:ssä, eikä rullakäytävä liene koskaan ollut sille vakava vaihtoehto; ainakaan se ei ole päässyt sanakirjoihin.