Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Poutapilvi

NSK:n mukaan poutapilvi on sanan sadepilvi vastakohta. PSK:ssa sanalla ei ole mitään selitystä, vain esimerkki Valkoinen poutapilvi.

KSK:ssa merkitys on toinen:

poutapilvi kumpupilvestä. Valkoinen poutapilvi.

Sanakirjan esitystavan mukaisesti tämä tarkoittaa, että poutapilvi olisi yleinen, mutta ”epävirallinen” nimitys, jota ”virallisessa” kielessä vastaa kumpupilvi. Se tarkoittaa tietyn­laista pilvimuotoa:

kumpupilvi ilmat. tumma, ylhäältä pyöristynyt tasakantainen pilvi, cumulus(pilvi).

Merkityksenmuutos on periaatteessa radikaali, käytännössä pienempi. Sanaa poutapilvi käytettäneen yleensä pilvestä, josta ei sada ja joka näyttää siltä, ettei se sada myö­hem­min­kään. Sen voi siis sanoa viittaavan väljästi pilvimuotoihin pikemminkin kuin liittyvän siihen, sataako pilvestä juuri nyt. Sen samastaminen ilmatieteessä käytetyn pilvi­luoki­tuk­sen tietyn luokan kanssa poikkeaa kuitenkin vanhasta käytöstä. Satamattomia pilvi­tyyp­pe­jä on toki muitakin kuin kumpupilvet.

Puisto

NSK:n mukaan puisto on ”(istutettuja) puita kasvava, myös kauneusseikkoja silmällä pitäen hoidettu alue.” PSK:n kuvaus on erilainen, mutta asiallisesti suurelta osin saman­sisältöinen: ”puita kasvava (taajamissa us. istutuksin koristettu) oleskelu-, virkistys- t. luonnon­suojelu­alue”. KSK esittää sanalle kuitenkin toisenkin merkityksen: ”jtak toimintaa tms. varten rakennettu alue”.

Uusi merkitys on todellisuudessa ollut mukana jo kauan. NSK:n esimerkeissä mainitut huvipuisto ja urheilu­puisto eivät ehkä sisällä puita lainkaan, eivätkä puut ole ainakaan käsitteellisesti välttämättömiä. Sama koskee esimerkkejä kansallis­puisto ja luonnon­puisto. Kotuksen etymo­logia­sivu Puisto sanoo sanan merkityksen laajenneen ”viime vuosi­kymmeninä”, mutta osittain ilmiö on siis jos NSK:n aikainen. Kieli-ikkuna Puuttomia puistoja kuvailee merkityksen laajentumisen taustaa ja pitää puisto-sanan käyttöä sanoissa tiede­puisto ja yritys­puisto käännös­virheenä. Kieli­kellon 2/2012 kirjoitus Puisto-sana suojelukohteeksi toteaa KSK:aan otetun merkityksen laajentumisen, mutta lisää ”Tästä huolimatta puisto tosiaankin luo yhä ensi­sijaisesti mieli­kuvan virkistys­alueesta, ja sanan käyttö erilaisista varastoimis­alueista voi olla ’tarkoituksellisen hämäävää’”.

Vaikka puisto-sanan merkityksen laajentumiseen siis suhtaudutaan ehkä varauksellisesti, kannan­otossa ilmeisesti pidetään selvänä, että sana voi tarkoittaa myös virkistys­aluetta – siitä riippumatta, onko siinä ensimmäistäkään puuta.