Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Poiston merkitseminen lainauksissa

Vuoden 1969 välimerkkiohjeissa kuvattiin seuraavasti, mitä tehdään, kun lainauksesta eli sitaatista on keskeltä jätetty pois osa alku­peräisestä tekstistä:

Pois­jättö sitaatista osoitetaan kahdella tai kol­mel­la ajatus­viivalla, esim. »Tässä sel­keäs­sä ja hyvin kirjoitetussa teoksessaan — — Huo­vi­nen kos­ket­te­lee olennaisia ja psy­ko­lo­gi­ses­ti tärkeitä seik­ko­ja.» Ajatus­vii­vo­jen ase­mes­ta voi tässä käyttää myös yh­dys­merk­ke­jä.

Käytäntö olikin vaihteleva. Esimerkiksi NSK käytti kahta yhdys­merkkiä, joiden välissä on väli­lyönti (- -).

Vuoden 1993 ohjeissa ensi­sijainen merkintätapa on kaksi ajatus­viivaa, joiden välissä on väli­lyönti. Niissä kuitenkin sanotaan: ”Jos koneessa ei ole ajatus­viivan merkkiä, voidaan ajatus­viivan tehtävään käyttää yhdys­merkkiä.” Samat asiat sanotaan eri sanoin vuoden 1998 ohjeissa ja myös vuoden 2006 ohjeissa, joissa kuitenkin on seuraava lisäys:

Tarvittaessa kahdella ajatusviivalla voi osoittaa, että on poistettu kokonainen virke tai useampia virkkeitä tai pitempikin jakso. Etenkin tällaisissa tapauksissa poistoa osoit­ta­vat ajatus­viivat merkitään usein hakasulkeisiin.

KOP:n sivu Ajatusviiva poiston merkkinä ja KOKO esittävät saman ajatuksen, tavallaan painokkaammin: niissä on lisäys ”Hakasulkeet eivät kuitenkaan ole välttämättömät”, ja niissä on vain sellainen esimerkki, jossa on käytetty merkintää [– –], kun taas vuoden 2006 ohjeissa oli myös vaihto­ehto, jossa haka­sulkeita ei ole.

Aiemmin myös ellipsiä (kolmea pistettä) käytettiin poisjätön merkkinä. Tällainen mahdollisuus mainittiin myös standardissa SFS 4175, kunnes vuoden 2006 painoksessa standardissa täsmennettiin, että ellipsiä käytetään kesken jätetyn ilmaisun merkkinä, ajatus­viivoja merkkinä siitä, että lainauksesta on jätetty pois jotain, joka on alku­peräisessä tekstissä.

Ellipsi kuitenkin esiintyy nykyisin yleisesti myös poisjätön merkkinä, myös Kotuksen verkko­sivuilla. Seuraava esimerkki on KOP:n haku­toiminnolla saadusta tuloksesta.

Ruutukaappaus

Tässä otsikko kertoo löytyneen sivun otsikon, ja sen alla on ote sivun sisällöstä. Alussa ja lopussa on kolme pistettä merkkinä pois­jätöstä. Tällainen on hyvin tavallista monissa yhteyksissä, ja se johtuu usein haku­toiminnon tai muun ohjelman toiminnoista. Kolmen pisteen vaihtaminen muuksi voi olla vaikeaa tai mahdotonta.