Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Pitää sisällään ∼ sisältää

Ilmaus pitää sisällään on ilmeinen käännöslaina ruotsin sanasta innehålla. Se kuvataan NSK:ssa (s.v. sisällä) leikillisenä ja normaali­tyylissä hylättävänä. PSK kuvaa sen arkiseksi ja sanoo: ”paremmin: sisältää”; KSK oli pitkään samalla linjalla.

”Uusi kieliopas” esittää ilmauksen vältettävänä ja viittaa lisäksi siihen, että korjauksena voisi myös olla toisen­tyyppinen ilmaus:

pitää-verbistä huomattavaa: – – 3. vieraan­voittoista käyttöä: – – »kirja pitää sisällään» [po. kirja sisältää, kirjaan sisältyy t. kirjassa on] hyviä neuvoja.

Käytännössä ohjeesta on kuitenkin luovuttu, sillä Kotuksen verkko­sivuilla ja Kieli­kello-lehdessä ilmaus esiintyy kymmeniä kertoja. Blogien yms. lisäksi sitä käytetään esimerkiksi Kieli­kellon 2/2020 jutussa Haavoittua ja loukkaantua.

Linjan muutos virallistettiin KSK:n vuoden 2022 versiossa: hakusanan pitää kuvauksessa vain mainitaan ilmaus pitää sisällään ja sen selityksenä sisältää.