Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Pilkku lyhyissä virkkeissä

Vanhastaan on ohjeissa sallittu jättää pilkku pois kahden hyvin lyhyen lauseen välistä, vaikka yleiset säännöt vaatisivat pilkkua. Tämä on yleensä esitetty melko väljästi. Kielikellon 3/1995 artikkelissa Pilkku muotoilu on seuraava:

Mikäli lauseet ovat hyvin lyhyitä, pilkun voi harkinnan mukaan jättää poiskin, vaikka säännöt sitä muuten edellyttäisivät. ”Lyhyellä lauseella” tarkoitetaan todella lyhyttä, muutaman sanan mittaista lausetta.
Sataa ja tuulee.
Tuletko tänne vai tulenko minä sinne?
Uskon että onnistut.

KOP:n sivun Pronominit: montako on muutama? mukaan ”Sana muutama viittaa epämääräiseen joukkoon; yleensä tarkoitetaan useampaa kuin kahta”. Vaikka esimerkeissä ei ole kolmea sanaa pidempiä lauseita (jos konjunktiota ei lasketa mukaan), Kielikellon ohjeen sana muutama ilmeisesti sallisi ainakin neljän ja viiden sanan lauseet.

KKOO:n ja KOP:n mukaan linja on kuitenkin tiukempi. KKOO:ssa ohje on seuraava (KOP:n kanta on sama, mutta hiukan eri tavalla esitetty):

Huom. Jos lauseet ovat hyvin lyhyitä (parin kolmen sanan mittaisia), pilkku on mahdollista jättää pois konjunktion edeltä:
Minä otan tämän, ja sinä otat tuon.
Toivon, että tulet ajoissa. ∼ Toivon että tulet ajoissa.
Jos päälauseessa kuitenkin on useampi kuin yksi sana, sivu­lause erotetaan pää­lauseesta pilkulla:
Toivon tosiaankin, että tulet ajoissa.

Myös ilmaus pari kolme voidaan tulkita epämääräiseksi niin, että se ei välttämättä tarkoita vain kahta tai kolmea. Se lienee kuitenkin tulkittava rajoittavammaksi kuin muutama. KSK:ssa on sanan pari kuvauksessa seuraava selitys: ”Pari kolme kaksi t. kolme, kolmisen, muutama (harva).”