Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Pilari

Sanalla pilari on NSK:n mukaan vain hyvin konkreettisia merkityksiä:

1. pystytuki, pylväs, patsas, paalu; rak. us. nimenomaan särmiö­mäinen pysty­tuki, jolla ei ole jalkaa eikä kapiteelia; – –
2. kans. laipion alla sivuseinästä toiseen kulkeva jykevä poikki­hirsi, sidehirsi.

NSSK:ssa kerrotaan vain rakennusalalla käytetty merkitys:

rak. kulmikas pystytuki

Tämä on ehkä tulkittava niin, että muissa merkityksissä sanaa pilari – joka on esiintynyt suomessa Agricolan ajoista alkaen – ei ole sivistys­sana, vaan tavallinen arki­kieleenkin kuuluva sana.

PSK:sta on NSK:n mukainen 2. merkitys jätetty pois, ja 1. merkitys on kuvattu yksin­kertai­semmin:

rak. pylväsmäinen tm. korkea (seinää kapeampi) tav. kantava rakenne. Sillan pilarit, siltapilarit. Tukipilari. Koristepilari. Kattoa kantavat pilarit.

KSK:ssa on sama kuvaus, mutta lisäksi selostus kuvaannollisesta käytöstä:

Kuv. toiminnan lohkoista, asiakokonaisuuksista, joihin jk toiminta perustuu. EU:n ensimmäiseen pilariin kuuluvat asiat.

Tällaista kuvaannollista käyttöä on selostettu jo Kielikellon 1/1999 artikkelissa Euroopan unionin sisällä on monta Euroopan yhteisöä, mutta vielä selvästi uutena, koska sen edessä on ”ns.”:

EU:n rakennetta kuvataan ns. pilareilla. I pilari on ylikansallinen EY, joka sisältää mm. yhteisen maatalous-, kalastus-, kauppa- ja liikennepolitiikan; II pilari on yh­tei­nen ulko- ja turvallisuus­politiikka; III pilari on yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa.

Sanaa pylväs käytetään yleisesti myös pylvään muotoisista graafisista kuvioista, etenkin pylväs­diagrammien yhteydessä. Sanaa pilari ei yleensä ole käytetty tällaiseen tar­koi­tuk­seen, eikä sellaista käyttöä kuvata sanakirjoissa, mutta sitä esiintyy Kielikellon 2/2008 kirjoituksessa Ensikielenä ”muu” – maahanmuuttajataustaisten koululaisten suomi kuvan selityksessä.

PSK:ssa ja KSK:ssa on myös sana tukipilari, jolle esitetään konkreettisen merkityksen ohella kuvaannollinen merkitys esimerkeillä: Sauna, suomalaisen elämänmuodon tukipilari. Joukkueen pitkäaikaisena tukipilarina toiminut pelaaja. NSK:ssa tukipilari on vain konk­reet­ti­ses­sa merkityksessä, kun taas tukipylväs on myös kuvaannollisessa merkityksessä. Saman­lainen muutos on tapahtunut sanan peruspilari kuvauksessa.