Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Passiivin tekijä: ohjelma suljetaan

Aiemmin niin sanottujen passiivimuotojen kuten suljetaan katsottiin merkitsevän sitä, että tekijänä on ihminen (tai muu persoonallinen olento). Tämä ilmaistiin muun muassa toimi­tuk­sen lisäämässä johdannossa Kielikellon 3/1984 kirjoitukseen Passiivin käytöstä:

Jos tekijänä on kone, ohjelma tms., ei passiivia voida käyttää. – – Passiivin vir­heel­li­seen käyttöön kielenhuolto suhtautuu jyrkän torjuvasti. Muotojen tyhjennetään ja tyhjentyy merkitysero on olennainen. Passiiviin liittyy henkilötekijä, siitä ei tingitä englannin kielen ylivallan edessä.

KKOO kuitenkin kuvaa (s. 190) toisenlaista käyttöä, sanomatta sitä sääntöjen vastaiseksi:

Passiivia näkee käytettävän myös silloin, kun toiminnan suorittajaksi on tulkit­ta­vis­sa laite, siis oikeastaan passiivin peruskäytön vastaisesti eloton vaikuttaja. Taval­li­sin­ta tämä on sellaisissa tilanteissa, joissa laite kertoo, mitä parhaillaan on tapah­tu­mas­sa:
Tarkistetaan yhteyttä. | Profiilia luodaan. | Ohjelmaa ladataan. | Palvelimeen ei saada yhteyttä.

KKOO lisää, että joskus tällaiset muodot ovat korvattavissa passiivisilla verbeillä kuten latautua, mutta sanoo, että sellaiset lauseet kuin Ladataan ja Ohjelma päivitetään ”eivät kuitenkaan käytännössä ole monitulkintaisia”. (Tämä ei pidä paikkaansa, sillä lataa­mi­nen tai päivittäminen voi olla täysin automaattista niin, että järjestelmä ei edes kysy käyttäjältä mitään, tai sellaista, että käyttäjän pitää erikseen käynnistää se, tai jotain siltä väliltä.)

KKOO kuitenkin sanoo, että tulee välttää monitulkintaisuutta silloin, kun ”passiivi­muodon taustalle voi tulkita sekä ihmisen että laitteen”.

KKOO esittää siis passiivin henkilötekijäisyyden vaatimuksen olennaisesti lievemmin kuin aiempi kielenhuolto.

KKOO käsittelee myös passiivin käyttöä silloin, kun ”toiminnan suorittajaksi esitetään elin, elimistö tms.”, esimerkiksi luita hajotetaan ja rakennetaan. Se on KKOO:n mukaan ”ristiriidassa suomen passiivin ihmistekijäisen tulkinnan kanssa”.

Edellä mainittujen KKOO:n kannanottojen mukainen linjaus on myös Kielikellon 3/2018 artikkelissa Passiivin tekijää jäljittämässä: pihalla haukutaan, hapot hajotetaan. Se on viimeksi mainitussa kohdassa jyrkempi: sanan ”ristiriidassa” edellä on määrite ”räikeässä”.