Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Panna, asettaa, laittaa, pistää

Panna-verbiä on yleisesti ruvettu välttämään. Sen tilalla käytetään yleensä verbiä laittaa tai pistää tai joskus asettaa. Vaikka Kielikellon 2/1992 kirjoitus Panna ei ole pannassa puo­lus­taa panna-verbiä, kielen­huolto on osittain hyväksynyt muutoksen.

NSK:n mukaan laittaa-verbi tarkoittaa muun muassa ’tehdä (jtak uutta), valmistaa’, esi­mer­kik­si laittaa ruokaa. Merkityksessä ’panna, asettaa’, esi­mer­kik­si laittaa ovi kiinni, sana on NSK:n mukaan murteellinen. Sen sijaan PSK ja KSK kuvaavat sellaisen merkityksen yleis­kieleen kuuluvana: ”4. panna, asettaa. Laittaa kirja hyllyyn. Laittaisitko teeveden kiehumaan? Laittoi oven kiinni. Laittaa ilmoitus lehteen. Laittaa suunsa suppuun.

Toisaalta on tehty vastakkaissuuntainen muutos. NSK liittää pistää-verbiin mer­ki­tyk­ses­sä ’panna, asettaa, sijoittaa’ merkinnän ”vars. ark.” (= varsinkin arki­kielessä). Sen sijaan PSK ja KSK esittävät sellaisen käytön kokonaan arkisena: ”5. ark. panna, asettaa, laittaa. Pistää hattu päähän. Pistää kahvipannu tulelle. Pistitkö oven lukkoon? Pisti koneen käyntiin. Pistää pöytä koreaksi. Pistää jku tekemään jtak. Pistää [= kirjoittaa] nimensä paperiin. Pistää toimeksi, töpinäksi. Pisti rahoiksi [= onnistui ansait­se­maan] keksinnöllään. Pistää pystyyn [= järjestää] juhlat.” Epäselväksi jää, miten laajaksi kannanotto on tulkittava, esimerkiksi koskeeko se sellaisia fraaseja kuin pistää paremmaksi.

Pieni erikoisuus on, että NSK:n ja PSK:n mukaan ilmaus laittaa lapsia maailmaan on normaalia kieltä, kun taas KSK:n mukaan se on siinä kuvatuista laittaa-verbin käyttö­yhteyk­sis­tä ainoa, joka on arkinen.

Toinen erikoisuus on, että PSK:ssa, mutta ei NSK:ssa eikä KSK:ssa, laittaa-verbi on arkinen merkityksessä ’panna kuntoon, järjestää, kunnostaa, korjata, kaunistaa’, esimerkiksi laittaa asiansa kuntoon.

Usein toistetaan hokemaa sikaa pistetään, ruokaa laitetaan ja kaikkea muuta pannaan. Se on ehkä saanut alkunsa koulun äidin­kielen tunneilta, joilla on saatettu tiukasti opettaa sanan panna välttämistä vastaan. Kielenhuollon viralliset kannanotot ovat kuitenkin aina hyväksyneet verbin laittaa käytön tarkoitettaessa kuntoon panemista, järjestämistä tai jonkun saattamista menemään tai tekemään jotakin esimerkiksi laittaa tavarat kuntoon, laittaa lapset kouluun ja laittaa joku asialle. NSK:n kannanotto murteellisuuteen koskee verbin laittaa käyttöä merkityksessä ’panna, asettaa’ tilanteissa, joita ei voi tulkita sel­lai­sil­la tavoilla, esimerkiksi laittaa ikkuna kiinni ja laittaa ilmoitus lehteen. Myös pistää-verbin sellaiset käytöt kuin pistää käsi taskuun tai pistää ruokaa suuhun ovat aina olleet hyväksyttyjä, vaikka niissä voi käyttää myös panna-verbiä.