Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Paikallispuhelu ← lähipuhelu

NSK:ssa sekä lähipuhelu että paikallispuhelu, jälkimmäinen ilman määritelmää. PSK:ssa on molemmat, mutta siinä on: ”paikallispuhelu paremmin: lähipuhelu.” KSK:ssa taas on: ”lähipuhelu paremmin: paikallispuhelu.”