Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Lyhenne ”os.” merkityksessä ’omaa sukua’

Vanhojen ohjeiden mukaan ilmauksen omaa sukua lyhenne on ”o.s.” (vielä vanhempien ”o. s.”), kun taas ”os.” on lyhenne sanasta osoite tai sanasta osasto. Näin on vielä Kielikellon 4/2000 lyhenneluettelossa, ja kieli-ikkunassa Omaa sukua (2005) käytetään ilmausta ”suomen kieleen vakiintunut lyhenne o.s. eli omaa sukua”.

Kielikellon 4/2008 lyhenneluettelossa lyhenteellä ”os.” on myös merkitys ’omaa sukua’, joskin lyhenne ”o.s.” mainitaan myös. Samalla linjalla on KOP:n lyhenne­luettelo.